Độ ẩm(%): Max 14.20
Độ mịn(%) qua rây 125 µm: Min 97.00
Độ tro(%) (theo độ ẩm 14%): Max 0.58
Protein(%) (theo chất khô): Min 12.30

Là loại bột mì dùng làm Bánh mì cao cấp, bánh Sandwich, Croissant, bánh Pizza, Mì Hoành thánh.