Độ ẩm (%): Max 14.20
Độ mịn (%) qua rây 125 µm: Min 98.00
Độ tro (%) (theo độ ẩm 14%): Max 0.57
Protein (%) (theo chất khô): Min 11.00

Là loại bột mì dùng làm bánh mì, mì tươi, mì trứng, mì ăn liền, bột mì thông dụng.