Độ ẩm(%): Max 14.20
Độ mịn(%) qua rây 125 µm: Min 97.00
Độ tro(%) (theo độ ẩm 14%): Max 0.58
Protein(%) (theo chất khô): Min 9.80

Là loại bột mì dùng làm bánh mì, mì ăn liền, các loại bánh chiên.