Ngày đưa tin: 27-02-2018
ĐOÀN THANH NIÊN TỔ CHỨC MIỄN PHÍ CHUYẾN DÃ NGOẠI VŨNG TÀU

Đoàn thanh niên tổ chức miễn phí chuyến dã ngoại Vũng Tàu, kết hợp ôn lại truyền thống Đoàn qua 79 năm cống hiến và trưởng thành nhân dịp kỷ niệm 26/3/2010.