Ngày đưa tin: 10-05-2018
Công ty Bột mì Bình Đông thông báo bán thanh lý 02 Trạm biến thế đã qua sử dụng.