Ngày đưa tin: 18-05-2018
Công ty Bột mì Bình Đông có diện tích kho tạm thời nhàn rỗi tại địa chỉ 277A đường Bến Bình Đông, phường 14, quận 8. Công ty tổ chức giữ hàng hóa cho khách hàng...