Ngày đưa tin: 20-12-2018
Hiện nay Công ty Bột mì Bình Đông có các công cụ dụng cụ đồ nghề đã qua sử dụng và hư hỏng cần bán