Ngày đưa tin: 21-12-2018
Hiện nay Công ty Bột mì Bình Đông có diện tích nhà chứa tạp chất và diện tích đất trống cuối kho L1 tạm thời nhàn rỗi tại địa chỉ 277A Bến Bình Đông, phường 14, quận 8. Công ty có tổ chức giữ hàng hóa cho khách hàng