Ngày đưa tin: 29-10-2019
Công ty Bột mì Bình Đông thông báo mời thầu rộng rãi tới các nhà thầu có năng lực, tham gia đấu giá gói thầu: Lưu giữ hàng hóa Phân xưởng Việt Nam