Ngày đưa tin: 16-06-2020
Công ty Bột mì Bình Đông trân trọng thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của Ông Nguyễn Thế Dũng - Phó phòng Tổ chức Hành chính