Ngày đưa tin: 23-09-2020
Công ty Bột mì Bình Đông thông báo mời thầu rộng rãi đến các nhà thầu có năng lực, tham gia đấu thầu gói thầu: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 47m3/ngày đêm.