Ngày đưa tin: 09-11-2020
Công ty Bột mì Bình Đông thông báo thanh lý 04 xe nâng hàng điện hiệu Komatsu