Ngày đưa tin: 19-11-2020
Công ty Bột mì Bình Đông xin thông báo đến các cơ quan, cá nhân có nhu cầu mua bao PP đã qua sử dụng bị cũ, rách.