Ngày đưa tin: 06-06-2022
Công ty Bột mì Bình Đông thông báo thanh lý xe Toyota Hiace và xe Camry