Ngày đưa tin: 09-06-2022
Về việc chào giá lắp đặt hệ thống báo khói, báo cháy tự động