CHÙM ẢNH: ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY BỘT MÌ BÌNH ĐÔNG LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Ngày đưa tin: 01-07-2020
Ngày 22 tháng 06 năm 2020, Đảng bộ Công ty Bột mì Bình Đông tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Chi tiết