CHÙM ẢNH: HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

Ngày đưa tin: 07-08-2020
Ngày 30 tháng 07 năm 2020, Công ty Bột mì Bình Đông tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020.
Chi tiết