Chỉ tiêu chất lượng

- Hàm lượng đạm không nhỏ hơn 10% - Thành phần: Bột mì 99,986% Sắt (III) Pyrophosphat Kẽm Oxyd - Sản xuất từ 100% lúa mì

Công dụng

Dùng làm mì ăn liền.
Mô tả sản phẩm


BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM