THÔNG BÁO MỜI THẦU

Ngày đưa tin: 09-12-2019
Công ty Bột mì Bình Đông thông báo mời thầu rộng rãi đến các nhà thầu có năng lực, tham gia đấu thầu gói thầu: Sửa chữa nâng nền Kho cám.
Chi tiết

THÔNG BÁO ĐẤU THẦU LƯU GIỮ HÀNG HÓA PHÂN XƯỞNG VIỆT NAM

Ngày đưa tin: 29-10-2019
Công ty Bột mì Bình Đông thông báo mời thầu rộng rãi tới các nhà thầu có năng lực, tham gia đấu giá gói thầu: Lưu giữ hàng hóa Phân xưởng Việt Nam
Chi tiết

THÔNG BÁO ĐẤU THẦU LƯU GIỮ HÀNG HÓA PHÂN XƯỞNG VIỆT NAM

Ngày đưa tin: 09-09-2019
Công ty Bột mì Bình Đông thông báo mời thầu rộng rãi tới các nhà thầu có năng lực tham gia đấu giá gói thầu: Lưu giữ hàng hóa Phân xưởng Việt Nam.
Chi tiết

THÔNG BÁO ĐẤU THẦU LƯU GIỮ HÀNG HÓA KHO L4, L5

Ngày đưa tin: 04-04-2019
Công ty Bột mì Bình Đông thông báo mời thầu rộng rãi tới các nhà thầu có năng lực tham gia đấu giá gói thầu: Lưu giữ hàng hóa kho L4, L5.
Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN BAO PP ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Ngày đưa tin: 15-01-2019
Hiện nay Công ty Bột mì Bình Đông cần bán bao PP đã qua sử dụng bị cũ, rách
Chi tiết

THÔNG BÁO SỐ 156/TB-BĐ-TCHC

Ngày đưa tin: 21-12-2018
Hiện nay Công ty Bột mì Bình Đông có diện tích nhà chứa tạp chất và diện tích đất trống cuối kho L1 tạm thời nhàn rỗi tại địa chỉ 277A Bến Bình Đông, phường 14, quận 8. Công ty có tổ chức giữ hàng hóa cho khách hàng
Chi tiết

THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ CCDC

Ngày đưa tin: 20-12-2018
Hiện nay Công ty Bột mì Bình Đông có các công cụ dụng cụ đồ nghề đã qua sử dụng và hư hỏng cần bán
Chi tiết

THÔNG BÁO

Ngày đưa tin: 18-05-2018
Công ty Bột mì Bình Đông có diện tích kho tạm thời nhàn rỗi tại địa chỉ 277A đường Bến Bình Đông, phường 14, quận 8. Công ty tổ chức giữ hàng hóa cho khách hàng...
Chi tiết

THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ TRẠM BIẾN THẾ ĐIỆN

Ngày đưa tin: 10-05-2018
Công ty Bột mì Bình Đông thông báo bán thanh lý 02 Trạm biến thế đã qua sử dụng.
Chi tiết

THÔNG BÁO BÁN BAO PP

Ngày đưa tin: 04-05-2018
Công ty Bột mì Bình Đông cần bán bao PP đã qua sử dụng bị cũ, rách.
Chi tiết

HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG

Ngày đưa tin: 01-03-2018
HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG
Chi tiết

ĐOÀN THANH NIÊN TỔ CHỨC MIỄN PHÍ CHUYẾN DÃ NGOẠI VŨNG TÀU

Ngày đưa tin: 27-02-2018
ĐOÀN THANH NIÊN TỔ CHỨC MIỄN PHÍ CHUYẾN DÃ NGOẠI VŨNG TÀU
Chi tiết