CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN – CÔNG TY BỘT MÌ BÌNH ĐÔNG

GPKD/MST: 0300613198-006. Đăng ký lần đầu: 06/04/2007. Thay đổi lần thứ 5: 21/09/2020. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ277A Bến Bình Đông, Phường 14, Quận 8, TPHCM
Điện thoại02838559744
Fax: 02838555786
Email: biflomico@binhdongflour.com.vn