ĐẠI HỘI LẦN THỨ XVI NHIỆM KỲ 2023-2028 CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY BỘT MÌ BÌNH ĐÔNG

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí: Ngô Thị Thanh Châu – Chủ tịch Công Đoàn Tổng công ty Lương thực miền Nam; đồng chí Lương Thành Phúc – Phụ trách Đảng bộ, Giám đốc Công ty, cùng sự có mặt của 66 đại biểu chính thức đại diện cho 132 công đoàn viên của 05 Tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ sở Công ty Bột mì Bình Đông.

Với tinh thần thống nhất cao, 100% đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết thông qua các văn bản trình đại hội: Báo cáo của Ban chấp hành (BCH) CĐCS khóa XV về kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 – 2023 và mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028; báo cáo kiểm điểm trong công tác lãnh đạo của BCH nhiệm kỳ 2017 – 2023; đề án nhân sự và danh sách đề cử BCH khóa XVI; đề án nhân sự và danh sách đề cử đoàn đại biểu dự đại hội Công đoàn Tổng công ty lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn cơ sở Công ty Bột mì Bình Đông nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 07 đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, đồng thời cũng đã bầu ra Đoàn đại biểu gồm 07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội kêu gọi cán bộ đoàn viên, người lao động toàn Công ty phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nổ lực phấn đấu quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của đơn vị, của Tổng công ty.

Đại hội Công đoàn Cơ sở Công ty Bình Đông lần thứ XVI, nhiệm kì 2023-2028 đã diễn ra thành công, tốt đẹp, và kết thúc vào 11h45p cùng ngày.

Dưới đây là một số hình ảnh diễn ra trong Đại hội: