Hội nghị người lao động năm 2023

Sáng ngày 11/01/2022 Công ty Bột mì Bình Đông đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2023 với sự góp mặt của các đại biểu Công ty và các đại biểu lãnh đạo khách mời

Toàn cảnh Hội nghị NLĐ năm 2023
Đại biểu dự Hội nghị NLĐ năm 2023

Hội nghị được chuẩn bị chu đáo và tổ chức trang trọng với chương trình ngắn gọn, tập trung vào các nội dung chính. Đoàn chủ tịch đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023; báo cáo của Ban thanh tra nhân dân; báo báo tình hình thực hiện Thỏa ước Lao động tập thể (TƯLĐTT) trong năm 2022 và báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Dự thảo TƯLĐTT 2023 – 2025.

Ông Lương Thành Phúc – Giám Đốc Công ty trình bày tại HN NLĐ 2023

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023 – 2025 và ký kết mới TƯLĐTT hiệu lực 03 năm 2023 – 2025.

Lãnh đạo Công ty và người lao động bỏ phiếu bầu

Dưới đây là một số hình ảnh Hội nghị người lao động năm 2023: