Hội nghị tổng kết năm 2023

Nhằm để tổng kết các mặt về công tác Đảng, hoạt động SXKD, công tác Công đoàn, Chi đoàn năm 2023, kiểm điểm việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2023, báo cáo các hoạt động thanh tra nhân dân năm 2023, xem xét sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể năm 2023 – 2025, vào ngày 20/12/2023, Công ty Bột mì Bình Đông đã tổ chức Tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và hội nghị người lao động năm 2024.

Hội nghị được tổ chức với sự hiện diện của đại diện Hội đồng quản trị Tổng công ty, đại diện Ban lãnh đạo của Tổng Công ty Lương thực miền Nam, Ban Giám đốc, trưởng, phó Phòng nghiệp vụ Công ty, cùng các đại diện người lao động tại Công ty Bột mì Bình Đông.

Xin giới thiệu một số hình ảnh Hội nghị.