MỜI THẦU HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

Công ty Bột mì Bình Đông thông báo mời thầu rộng rãi đến các nhà thầu có năng lực, tham gia đấu thầu gói thầu: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 47m3/ngày đêm.