Thông báo v/v thanh lý bao PP rách các loại

Hiện nay, Công ty Bột mì Bình Đông cần bán thanh lý bao PP rách các loại không còn tái sử dụng được. Công ty thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua thông tin như sau:

1. Số lượng bao PP rách thanh lý: 1.770 kg.

2. Giá khởi điểm: 4.000 đồng/kg (bao gồm thuế GTGT).

3. Phương thức bán: khách hàng có nhu cầu mua đến trực tiếp xem hàng và bỏ thầu (hình thức giá kín). Công ty bán cho người có giá cao nhất.

– Thời gian đăng ký và bỏ thầu (giá kín) từ ngày 14 tháng 08 năm 2023 đến ngày 16 tháng 08 năm 2023 tại phòng Kinh doanh (gặp bà Phạm Thị Tuyết Trinh– Nhân viên P. Kinh Doanh, SĐT: 0848 301 567).

– Chiều ngày 16 tháng 08 năm 2023, Công ty sẽ tổ chức bóc thư chào giá và công khai danh sách cá nhân, đơn vị trúng thầu có giá mua cao nhất.

– Khách hàng trúng thầu đặt cọc 4.000.000 đ (Số tiền bằng chữ: Bốn triệu đồng chẵn) trước khi nhận hàng. Số tiền còn lại khách hàng trúng thầu sẽ thanh toán theo số lượng phát sinh thực tế sau khi cân hàng và có xác nhận của thủ kho của Công ty Bột mì Bình Đông.

Lưu ý: Thư chào giá của các cá nhân, đơn vị phải đứng tên đúng người đại diện mua hàng.

Trân trọng./.