GIỚI THIỆU THÔNG TIN LIÊN LẠC

Công ty Bột mì Bình Đông xin kính gửi Quý Khách hàng và Quý Đối tác thông tin liên lạc của Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh và Phụ trách Công nghệ của Công ty.