THÔNG BÁO GIỚI THIỆU CHỨC DANH VÀ CHỮ KÝ

Công ty Bột mì Bình Đông trân trọng thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của Ông Nguyễn Thế Dũng – Phó phòng Tổ chức Hành chính