THÔNG BÁO BÁN SẮT PHẾ LIỆU

Hiện nay, Công ty Bột mì Bình Đông có nhu cầu bán sắt phế liệu, Công ty xin thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua thông tin như sau: