THÔNG BÁO VỀ DỊCH VỤ LƯU GIỮ HÀNG HÓA

Hiện nay, Công ty Bột mì Bình Đông có tổ chức lưu giữ hàng hóa cho khách hàng tại địa chỉ 277A Bến Bình Đông, P14, Q8, TPHCM. Công ty thông báo đến các cơ quan, cá nhân có nhu cầu gửi hàng hóa thông tin như sau: