THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ CÂN Ô TÔ 60 TẤN

Công ty Bột mì Bình Đông xin thông báo rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân về việc bán thanh lý 01 cân ô tô 60 tấn với các nội dung sau: