THÔNG BÁO THANH LÝ TÔN CŨ VÀ SẮT PHẾ LIỆU

Công ty Bột mì Bình Đông có nhu cầu thanh lý tôn cũ và sắt phế liệu, Công ty xin thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua thông tin như sau: