THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ CÔNG CỤ DỤNG CỤ HƯ HỎNG

Công ty Bột mì Bình Đông thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua công cụ dụng cụ hư hỏng thông tin như sau: