THÔNG BÁO V/v Bán thanh lý sắt phế liệu

Chi nhánh Tổng công ty lương thực MN-Công ty cổ phần-Công ty Bột Mì Bình Đông

Địa chỉ: 277A Bến Bình Đông, Phường 14, Quận 8, TPHCM

Điện thoại: 38 559 744 ; Fax: 38 555 786

Thông báo rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân về việc bán thanh lý sắt phế liệu với các nội dung như sau:

1. Phương thức, hàng hóa bán:

  • Công ty bán sắt phế liệu với giá khởi điểm 11.000 đồng/kg, giá chưa bao gồm thuế VAT. Khối lượng sắt phế liệu bán khoảng 5.000 kg.
  • Khách hàng bỏ giá thầu mua trong bì thư kín. Hội đồng Công ty xét bán cho nhà thầu trả cao giá nhất và từ mức giá khởi điểm trở lên.
  • Các đơn vị/cá nhân đến bỏ thầu phải đặt cọc số tiền là 5.000.000 đồng. Nếu giá bỏ thầu thấp hơn giá khởi điểm sẽ không được trả lại tiền cọc.

2. Thời gian dự thầu:

  • Thời gian đăng ký và tham gia dự thầy kể từ ngày 07/11/2022 đến hết 14h00, ngày 14/11/2022. Thời gian đặt tiền cọc trước 14h00, ngày 14/11/2022 (các thư bỏ thầu không nộp tiền đặt cọc trước ngày quy định coi như không có giá trị bỏ thầu).
  • Mọi chi tiết, xem hàng hóa xin liên hệ ông Nguyễn Hoàng Hà – Chuyên viên phòng Đầu tư Kỹ thuật, ĐT 0972 095 453 (trong giờ hành chính).

3. Mở thầu:

  • 15h00, ngày 14/11/2022 Hội đồng Công ty sẽ tổ chức mở, xét thầu, công khai danh sách tổ chức, cá nhân bó giá thầu và người trúng thầu có giá mua cao nhất.

Lưu ý: Các đơn vị, cá nhân bỏ thầy phải dùng tên người dùng mua hàng thanh lý.

Bên mua chịu mọi chi phí vận chuyển hàng ra khỏi công ty.

Công ty Bột mì Bình Đông xin thông báo./.

Nơi gửi:

  • BGĐ, Trường đơn vị
  • Thông báo rộng rãi tới nhà thầu;
  • Website Công ty;
  • Lưu VT